پورت نوریRS۲۳۲

 

 

این محصول بر پایه استاندارد IEC 62056-21 طراحی شده و امکان برقراری ارتباط با کنتور های دیجیتال را فراهم می کند.

 

 پروب نوری ساخت شرکت طرح آزمایان قزوین، یک رابط جهت تبادل اطلاعات بین کنتور و دستگاه قرائت کننده از طریق امواج نوری مادون قرمز می باشد.تنوع پورتهای مدلهای این دستگاه بدین شرح است : ، TTL، USB، RS۲۳۲ .این پروب بر اساس استاندارد IEC ۶۲۰۵۶-۲۱& IEC ۱۱۰۷  طراحی و ساخته شده و با کلیه کنتورهاهمخوانی دارد (  کنتورهای Abb Elster، Ampy، Landis + Gyr، Iskra، Schlumberger، کرمان تابلو و …